Prawa i procedury dotyczące sygnalisty – zapoznaj się z nimi!

Osoba dokonująca zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa zgodnie z dyrektywą PE i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia Unii otrzymuje status sygnalisty. Od tego momentu podlega ochronie przed wszelkimi działaniami odwetowymi. Każdy z pracodawców zatrudniający powyżej 50 osób ma obowiązek wprowadzić rozwiązania dotyczące przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa, jak również wprowadzić zasady ochrony sygnalistów.

Założenia do procedur dotyczących sygnalisty

Tworzenie dokumentów należy zacząć od kompleksowej analizy swojej organizacji. Zacznijmy od kontekstu organizacji. Zdecydujmy kto będzie mógł oprócz pracowników zgłaszać naruszenia, czy zgłoszenia mają dotyczyć tylko dziedzin wskazanych w dyrektywie, czy też dotyczących naruszeń naszych wewnętrznych przepisów lub standardów etycznych. Ustalmy czy będziemy przyjmowali zgłoszenia anonimowe. Wyznaczmy osoby do przyjmowania zgłoszeń i do wykonywania działań następczych. Nawiasem mówiąc musi to być osoba lub osoby, które mają odpowiednie kompetencje, doświadczenie życiowe i zawodowe oraz posiadające wysokie standardy etyczne. Ważne jest także odpowiednie umocowanie tej osoby w organizacji. Przyjmować i obsługiwać zgłoszenia może również podmiot zewnętrzny.

Kolejny krok – kanał zgłoszeniowy

Kolejnym krokiem jest ustanowienie dedykowanych kanałów przyjmowania zgłoszeń. Wybierzmy kanał łatwy w obsłudze i bezpieczny. Zapewniający łatwą komunikację z sygnalistę oraz spełniający standardy ochrony tożsamości. Może to być specjalnie przygotowana aplikacja dla sygnalisty, dedykowany adres e-mail, dedykowany telefon. Możemy również wskazać tradycyjny sposób – listowny – za pośrednictwem Poczty Polskiej. Udostępnijmy sygnaliście więcej niż jeden kanał. Dzięki temu nie ograniczamy możliwości dokonania zgłoszenia.

Prawa sygnalisty

Każda osoba zgłaszająca naruszenie prawa zgodnie z przepisami wewnętrznymi lub dyrektywą o ochronie sygnalisty podlega stosownym zabezpieczeniom https://sygnalista24.info/bezpieczenstwo/. Sygnaliście przysługują środki wsparcia, w tym pomoc prawna, finansowa i psychologiczna. Dodatkowo przysługują takim osobom środki ochrony przed działaniami odwetowymi, czyli odpowiednie zapisy prawne chroniące osoby, które dokonały zgłoszenia, w tym brak odpowiedzialności prawnej w uzasadnionych sytuacjach. Wobec sygnalisty nie wolno stosować działań odwetowych. Za stosowanie takich działań mogą grozić nawet sankcje karne.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *